Monday, 30 July 2012

ब्लोगवरची माहिती

मित्रांनो या ब्लोग वर मी जी माहिती टाकली आहे ती माहीती पुस्तकातून,विविध वेब साईट व माझी स्वतः ची माहिती एकत्र करून सर्व माहिती टाकतो यासाठी सर्व श्रेय फक्त मलाच नाही अनेक लेखाचे लेखकाना जाते.यातून माझ्या बळीराजाला याचा उपयोग झाला तर माझा ब्लोग चालू करण्याचा हेतू पूर्ण झाला असे मला वाटेल .

Saturday, 28 July 2012

प्रतिज्ञा

सेंद्रिय शेतक-यांची प्रतिज्ञा
भारत माझा देश आहे.
सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.
माझ्या शेतीवर माझे प्रेम आहे.
माझ्या देशातील पुरुष व स्त्रियांना समान हक्क असेल.
माझ्या देशातील पारंपारिक बि-बियाणे आणि विविधतेने नटलेल्या संस्कूतिचा मला अभिमान आहे.
त्या पारंपारिक बि-बियाणे व सेंद्रिय शेतीची संरक्षण करण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन.
मी माझ्या शेतातील किंवा आजुबाजुला उपलब्ध असलेल्या पशुपक्षी,वनस्पती,प्राणी,सुक्ष्मजीवजीतू व सेंद्रिय बि-बियाणे यांचे संरक्षण करीन.
मी पाण्याचा योग्य वापर करीन व जलाचरांचे संवर्धन करील.
मी सेंद्रिय खते व बि-बियाणे तयार करून त्याचाच वापर करील व जमिनीला जिवंत ठेविल.
मी माझ्या सेंद्रिय शेतीत विषारी औषधी रासायनिक खते तसेच जिनात्मक प्रक्रिया केलेले बीज वापरणार नाही व बिज प्रक्रियासाठी नैसर्गिक व पारंपारिक पदार्थांचाच वापर करीन.
माझी सेंद्रिय शेती व माझॆ सेंद्रिय शेतकरी बांधव याच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करत आहे.
त्यांचे कल्याण आणि त्यांचा विकास ह्यातच माझे सौख्य सामावलेले आहे